Czym różni się tłumaczenie zwykłe od tłumaczenia poświadczonego ?

Osoby chcące zlecić tłumaczenie często zastanawiają się nad tym, jakie tłumaczenie wybrać – zwykłe czy poświadczone. Okazuje się, że pod względem merytorycznym nie różnią się one między sobą. To oznacza, że bez względu na to, na który rodzaj tłumaczenia się zdecydujesz, trafi do Ciebie tekst poprawny językowo i gramatycznie. Pojawia się zatem pytanie, czym się różni tłumaczenie zwykłe i poświadczone

Tłumaczenie poświadczone, czyli jakie?

Tłumaczenie poświadczone to tak zwane tłumaczenie uwierzytelnione. Wykonać może je wyłącznie tłumacz przysięgły, czyli osoba, która ukończyła odpowiednie studia, zdała egzamin państwowy, a następnie została zaprzysiężona przez Ministra Sprawiedliwości. Tłumacz przysięgły posiada prawo do wykonania tłumaczeń przysięgłych, dysponuje również pieczęcią z odpowiednimi danymi. Czym różni się tłumaczenie zwykłe od poświadczonego? To drugie ma charakter urzędowy.

Kto może zostać tłumaczem przysięgłym?

Aby zostać tłumaczem przysięgłym, należy przede wszystkim ukończyć odpowiednie studia wyższe. W naszym kraju najlepszą drogę do wykonywania tego zawodu otwierają kierunki filologiczne oraz lingwistyczne, ale nie jest to konieczność. Obecnie, aby zostać tłumaczem przysięgłym wystarczy posiadać licencjat z jakiegokolwiek kierunku studiów – nie ma obowiązku kończenia filologii. Niezbędna jest biegła znajomość danego języka, co oznacza poziom C1 lub C2 w klasyfikacji Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Kolejny krok to zdobycie doświadczenia. Od tłumaczy przysięgłych wymaga się znajomości języka specjalistycznego, co oznacza, że dobrze jest wykonywać, jak najwięcej tłumaczeń tekstów z takich dziedzin, jak medycyna, prawo, psychologia czy biznes.

Zawód tłumacza przysięgłego mogą wykonywać jedynie osoby, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu państwowego. Składa się on z dwóch części:

 • Sprawdza ona znajomość nie tylko języka obcego, ale również polskiego.
 • W tej części egzaminu trzeba wykazać się umiejętności tłumaczenia ustnego.

Zdanie egzaminu pozwala na złożenie wniosku o wpis na listę tłumaczy, która prowadzona jest przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Należy podać w nim poziom wykształcenia, opisać dotychczasowe doświadczenie zawodowe, a także dołączyć dowód potwierdzający opłacenie składki w Krajowej Izbie Tłumaczy Przysięgłych. Kiedy wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, tłumacz zostaje wpisany na listę i może rozpocząć pracę.

Tłumaczenie zwykłe, czyli jakie?

Tłumaczenia zwykłe mogą być wykonywane przez każdą osobę znającą język na odpowiednim poziomie i posiadająca kompetencje tłumaczeniowe. Przygotowane tłumaczenie nie ma charakteru urzędowego, nie jest sygnowane żadną pieczęcią.

Kto może zostać tłumaczem zwykłym?

Wykonywanie zawodu tłumacza zwykłego nie wymaga tak naprawdę ukończenia żadnych studiów wyższych – jako tłumacz zajmujący się tłumaczeniami zwykłymi może pracować każdy, kto zna język na odpowiednim poziomie.

Jaki jest cel tłumaczenia?

Kiedy mówimy o tym, czym różni się tłumaczenie zwykłe od poświadczonego, należy skupić się między innymi na celu tłumaczenia. Jeśli przetłumaczony tekst ma być przedstawiony w urzędzie – na przykład w wydziale komunikacji czy urzędzie stanu cywilnego – niezbędne jest tłumaczenie poświadczone. Wymagane jest ono w przypadku takich dokumentów, jak:

 • akt urodzenia;
 • akt zgonu;
 • akt małżeństwa;
 • świadectwo szkolne;
 • dyplom ukończenia studiów;
 • certyfikat potwierdzający umiejętności;
 • wyroki sądowe;
 • pełnomocnictwo;
 • upoważnienie.

Również wszystkie dokumenty samochodowe muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego. Tyczy się to przede wszystkim tych wymaganych podczas rejestracji pojazdów.

To oznacza, że w przypadku wszystkich spraw urzędowych i oficjalnych niezbędne jest tłumaczenie poświadczone. Jeśli natomiast tłumaczenie jest Ci potrzebne w celach prywatnych, możesz skorzystać z pomocy zwykłego tłumacza.

Różnice między tłumaczeniem zwykłym a przysięgłym

Najważniejsze różnice między tłumaczeniem zwykłym a przysięgłym dotyczą przede wszystkim elementów formalnych. W przypadku tłumaczenia poświadczone na przetłumaczonym dokumencie zawsze znajduje się pieczęć tłumacza, która zawiera:

 • imię i nazwisko tłumacza;
 • numer na liście tłumaczy przysięgłych.

Pieczęć dostarcza także informacji, w jakim języku tłumacz może wykonywać tłumaczenia poświadczonego. Niezbędnym elementem jest także podpis tłumacza, który musi być złożony własnoręcznie. Należy podkreślić, że pieczęć musi znajdować się na każdej stronie tłumaczenia bez względu na liczbę stron.

Na tłumaczeniu zwykłym nie znajdziesz pieczęci tłumacza, nie będzie ono też zawierać podpisu tłumacza. Może być tak, że otrzymasz od osoby odpowiedzialnej za tłumaczenie wersję edytowalną, co oznacza, że będziesz mógł wprowadzać w tłumaczeniu dowolne zmiany. Tłumaczenie zwykłe dostarczone w formie papierowej może być opatrzone jedynie pieczęcią firmową.

 

Zgodność tłumaczenia z oryginałem

Różnice między tłumaczeniem zwykłym a przysięgłym dotyczą także poświadczenia zgodności z oryginałem. W przypadku tłumaczenia poświadczonego znajdziesz taką informację – będzie ona umieszczona na końcu dokumentu obok podpisu tłumacza i jego pieczęci. W przypadku tłumaczenia zwykłego poświadczenia za zgodność z oryginałem nie będzie.

Jakie dokumenty trzeba dostarczyć tłumaczowi?

Odpowiadając na pytanie, czym różni się tłumaczenie zwykłe od poświadczonego, należy powiedzieć również o tym, na podstawie jakich dokumentów może zostać przygotowane tłumaczenie. Jeśli zdecydujesz się skorzystać z usług tłumacza przysięgłego, musisz pamiętać, że najlepiej dostarczyć dokumenty oryginalne. Możliwe jest przygotowanie tłumaczenia kopii, ale nie zapominaj, że w niektórych urzędach akceptowane są wyłącznie tłumaczenia oryginałów. Zasada ta tyczy się między innymi dokumentów składanych w urzędzie stanu cywilnego, co oznacza, że akceptowane są wyłącznie tłumaczenia na bazie oryginalnych aktów urodzenia i zgonu. Pamiętaj, że tłumacz przysięgły na przygotowanym przez siebie tłumaczeniu zawsze umieści informację, czy pracował na bazie oryginalnych dokumentów, czy jedynie kopii.

Tłumaczenie zwykłe może być przygotowane na bazie każdego dowolnego dokumentu. Nie znajdzie się na nim też informacja, czy jego podstawą był tekst oryginalny, czy kopia.

Jaka jest odpowiedzialność tłumacza?

Mówiąc o tym, czym różni się tłumaczenie zwykłe od poświadczonego, należy nawiązać do odpowiedzialności osoby wykonującej tłumaczenie. Tłumacz przysięgły to zawód zaufania publicznego. Pieczęć znajdująca się na przetłumaczonym dokumencie potwierdza, że tłumacz wykonał tłumaczenie zgodnie z prawdą, a przetłumaczona treść odpowiada oryginałowi. Co ważne, na tłumaczu przysięgłym ciąży odpowiedzialność cywilna. Jeśli tłumacz popełni błędy, a klient w związku z tym poniesie jakieś straty, będzie mógł dochodzić odszkodowania, którego wysokość ustali sąd. Tłumacz przysięgły może również stracić prawo wykonywania zawodu.

Każdy tłumacz ponosi odpowiedzialność za swoją pracę – zarówno przysięgły, jak i zwykły. Co prawda tłumacz zwykły nie potwierdza wykonanej przez siebie pracy odpowiednią pieczęcią i podpisem rzetelności, ale robi to własnym imieniem i nazwiskiem – w razie błędów ryzykując swoją renomę. Klient ma prawo do naniesienia poprawek w każdym przypadku, a tłumacz ma obowiązek wykonać je albo zwrócić pieniądze za wykonaną pracę.

Czy tłumaczenia ustne są tłumaczeniami przysięgłymi?

Tłumaczenia ustne mogą mieć zarówno charakter zwykły, jak i przysięgły. W sytuacjach oficjalnych i urzędowych, skorzystać należy z pomocy tłumacza przysięgłego. Czy to oznacza, że, dla przykładu – wzięcie ślubu w USC wymaga obecności tłumacza przysięgłego? O tym decyduje kierownik USC – nie ma jednak takiego obowiązku. Inaczej jest u notariusza – każdy, kto chce zawrzeć umowę sprzedaży nieruchomości z osobą nie posługującą się językiem polskim musi skorzystać z usług tłumacza przysięgłego.

Ustne tłumaczenia zwykłe sprawdzają się w przypadku codziennych sytuacji. Jeśli wybierasz się na spotkanie biznesowe, tłumacz nie posiadający uprawnień tłumacza przysięgłego będzie w zupełności wystarczający. Podobnie w przypadku zagranicznych wycieczek oprowadzanych przez polskich przewodników – tłumacz przysięgły jest w takim przypadku absolutnie zbędny. Różnice między tłumaczeniem zwykłym a poświadczonym są naprawdę wyraźne.

Jeśli nie jesteś pewien czy potrzebujesz tłumaczenia poświadczonego czy zwykłego, z przyjemnością rozwiejemy Twoje wątpliwości. Nasze biuro tłumaczeń to gwarancja tego, że Twój dokument zostanie potraktowany z należytą uwagą i dokładnością.