Tłumaczenia specjalistyczne – dlaczego są droższe i co sprawia, że są warte swojej ceny

Wykonanie tłumaczeń specjalistycznych wymaga nie tylko umiejętności językowych na najwyższym poziomie – tłumacz, który chce tłumaczyć teksty z określonych dziedzin musi posiadać również konkretną wiedzę. Wielu klientów chcących skorzystać z usług tłumacza zastanawia się, dlaczego tłumaczenia specjalistyczne są droższe. Jest to wynik między innymi wyższych kwalifikacji, które muszą posiadać tłumacze zajmujący się tłumaczeniami specjalistycznymi.

Czym są tłumaczenia specjalistyczne?

Wiele osób chce wiedzieć, czym są tłumaczenia specjalistyczne. Terminem tym określa się tłumaczenia wymagające posiadania wiedzy z określonej dziedziny. Do tłumaczeń tego typu zalicza się między innymi tłumaczenia:

  • techniczne;
  • medyczne;
  • psychologiczne;
  • prawnicze;
  • marketingowe.

Wielu specjalistów do tej grupy tłumaczeń zalicza także tłumaczenia tekstów literackich, a także wszelkich publikacji naukowych.

Czy tłumaczenia poświadczone są tłumaczeniami specjalistycznymi?

Wiele osób jest zdania, że szczególną grupę tłumaczeń specjalistycznych stanowią tłumaczenia poświadczone. Wykonywać mogą je wyłącznie osoby posiadające szczególne kwalifikacje i uprawnienia. Zawód tłumacza przysięgłego może wykonywać absolwent studiów filologicznych bądź lingwistycznych, który zna język obcy na poziomie przynajmniej C1. Niezbędne jest posiadanie odpowiedniego doświadczenia, a także uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu państwowego składającego się z części ustnej oraz pisemnej. Ten szczególny rodzaj tłumaczeń specjalistycznych można wykonywać dopiero po uzyskaniu wpisu na listę tłumaczy przysięgłych – jest ona prowadzona przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Jakie tłumaczenia wykonują tłumacze przysięgli?

Tłumacze przysięgli tłumaczą między innymi różne dokumenty urzędowe. Często trafiają do nich klienci potrzebujący tłumaczenia dokumentacji medycznej bądź prawniczej. To oznacza, że do prawidłowego wykonania tłumaczenia niezbędne są nie tylko umiejętności językowe, ale także konkretna wiedza. To właśnie dlatego tłumaczenia poświadczone zaliczane są do tłumaczeń specjalistycznych.

Dlaczego warto postawić na tłumaczenia specjalistyczne?

Odpowiadając na pytanie, czym są tłumaczenia specjalistyczne, wyraźnie zaznaczyliśmy, że do ich wykonania niezbędna jest wiedza z konkretnej dziedziny – jej brak może oznaczać tłumaczenie kiepskiej jakości i niedokładne oddanie treści. Może okazać się, że brak specjalistycznej wiedzy przełoży się na dziwne sformułowania i błędy, których skutki mogą okazać się katastrofalne.

Tłumacze zajmujący się tłumaczeniami specjalistycznymi mogą pochwalić się dużym wyczuciem i obyciem językowym. Z łatwością wyłapują różnego rodzaju niuanse i smaczki, co pozwala im przygotowywać tłumaczenia na najwyższym poziomie.

Jeśli chcesz uniknąć problemów i wpadek, nie rezygnuj z tłumaczeń specjalistycznych, jeżeli tłumaczone mają być instrukcje obsługi, dokumenty urzędowe czy dokumentacja medyczna.

Co wpływa na cenę tłumaczenia specjalistycznego?

Z pewnością zastanawiasz się, co wpływa na cenę tłumaczenia specjalistycznego. Należy zacząć od tego, że tłumaczenia specjalistyczne to szczególna grupa tłumaczeń, która – jak już wspomnieliśmy – wymaga nie tylko umiejętności językowych, ale również specjalistycznej wiedzy. Im bardziej wąskiej dziedziny dotyczy tłumaczenie, tym z wyższą ceną musisz się liczyć. Pamiętaj jednak, że w takim przypadku będzie Ci trudno znaleźć tłumacza. Nie ma więc nic dziwnego w tym, że ktoś specjalizujący się w niszowej branży będzie oczekiwał wyższego wynagrodzenia za swoją pracę.

Nie bez znaczenia jest oczywiście także długość tłumaczonego tekstu. Działający na rynku tłumacze stosują różne stawki: czasem podawane są one za stronę, innym razem za liczbę znaków. Możesz także umówić się z tłumaczem na cenę za całość pracy. Nie zapominaj, że im więcej czasu na tłumaczenie musi poświęcić specjalista, tym więcej za nie zapłacisz.

Cena tłumaczenia specjalistycznego pójdzie w górę również wtedy, kiedy zdecydujesz się skorzystać z usług tłumacza przysięgłego. Zgodnie z obowiązującym prawem może on tłumaczyć dokumenty urzędowe, które potrzebne są na przykład wtedy, kiedy chcesz wziąć ślub lub zarejestrować samochód. Stawki tłumaczy przysięgłych są wyższe niż tłumaczy zwykłych.

Na cenę tłumaczenia specjalistycznego wpływa także rodzaj tłumaczenia. W grę wchodzą tłumaczenia:

  • ustne;
  • pisemne.

W pierwszym przypadku tłumacz nie pracuje w swoim biurze – musi stawić się osobiście w wyznaczonym przez klienta miejscu. Wymaga to od niego poświęcenia większej ilości czasu, co oczywiście przekłada się na stawkę. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że tłumaczenia ustne również mogą mieć charakter przysięgły, co także wpływa na wynagrodzenie tłumacza. Na ogół w przypadku tłumaczeń ustnych pobierana jest stawka godzinowa – jej wysokość uzależniona jest od tego, czy jest to tłumaczenie zwykłe czy poświadczone.

Co wpływa na cenę tłumaczenia specjalistycznego poza wskazanymi czynnikami? Nie bez znaczenia jest miejsce, w którym tłumacz świadczy swoje usługi. Na ogół w dużych metropoliach stawki są wyższe niż w małych miasteczkach. Warto jednak zaznaczyć w tym miejscu, że znalezienie fachowca zajmującego się tłumaczeniami specjalistycznymi z dala od dużego ośrodka miejskiego może być bardzo trudne.

 

Dlaczego tłumaczenia specjalistyczne są droższe?

Jako osoba korzystająca z usług tłumaczy z pewnością nieraz zastanawiałeś się, dlaczego tłumaczenia specjalistyczne są droższe. Tym, co przede wszystkim wpływa na wysokość stawek tłumaczy specjalistycznych jest konieczność nie tylko posługiwania się językiem obcym, ale również posiadania fachowej wiedzy. To oznacza, że tłumaczenia specjalistyczne wymagają dużo więcej wysiłku od tłumacza. Musi on nie tylko znać daną dziedzinę, ale korzystać również ze specjalistycznego języka. Może to wiązać się z koniecznością ukończenia wielu dodatkowych kursów.

 

Wybierz profesjonalizm

Gdy staniesz przed koniecznością przetłumaczenia dokumentu specjalistycznego, zwróć się do profesjonalnego dostawcy usług tłumaczeniowych. Dzięki współpracy z Biurem Tłumaczeń ERGO, stworzonym przez zespół tłumaczy specjalizujących się w różnych dziedzinach, masz szansę na rzetelny przekład. Nasze biuro tłumaczeń to gwarancja tego, że Twój dokument zostanie potraktowany z należytą uwagą i dokładnością.