Dlaczego jakość jest kluczowa w  tłumaczeniach prawniczych i medycznych?

Precyzyjna wymiana informacji między kulturami i językami jest podstawą sprawnej komunikacji. Jakość jest szczególnie ważna w tłumaczeniach prawniczych i medycznych. W nich nie chodzi tylko o przekład słów z jednego języka na drugi. Chodzi także o przekład znaczeń i intencji, a co za tym idzie – o ludzkie życie i sprawiedliwość.

Słowa kształtują rzeczywistość. Każde z nich niesie za sobą ciężar znaczenia i wpływa na zrozumienie i odbiór przekazu. Dlatego fachowy przekład jest nieoceniony.

Tłumaczenia medyczne- precyzja, która ratuje życie

W medycynie nie ma miejsca na błędy. Tłumaczenie dokumentacji medycznej, do której zaliczamy np. wyniki badań, opisy procedur medycznych bądź instrukcje dawkowania leków, wymaga doskonałej znajomości języka obcego wzbogaconej o specjalistyczną wiedzę medyczną. Błąd w tłumaczeniu może skutkować nieprawidłową diagnozą, a co za tym idzie  – niewłaściwym leczeniem, i nawet zagrozić życiu. Wysoka jakość tłumaczeń medycznych jest równoznaczna z bezpieczeństwem pacjenta.

W trosce o detale

Doskonała jakość tłumaczeń medycznych wynika z bardzo dobrej znajomości języka obcego i terminologii. Oprócz znajomości języka na jakość tłumaczenia składają się m.in. umiejętność zrozumienia intencji autora, kontekstu kulturowego oraz specyfiki obszaru medycznego. Tłumacz powinien być detektywem, badaczem i artystą słowa w jednym.

Czy tłumacz tekstów medycznych musi być lekarzem?

Nie każdy tłumacz tekstów medycznych jest lekarzem i zgodnie z prawem nie musi nim być. Podczas poszukiwania najlepszego dostawcy usług tłumaczeniowych warto upewnić się, że biuro tłumaczeń ma doświadczenie w tłumaczeniach medycznych oraz że jego tłumacze rozumieją i potrafią poprawnie przetłumaczyć specjalistyczną terminologię. Dzięki temu ryzyko błędnego przekładu zostanie zminimalizowane; innymi słowy: przekład nie zmieni sensu oryginału.

Idealnie będzie, jeśli biuro tłumaczeń, z którego usług zamierzasz skorzystać, ma udokumentowane doświadczenie w tłumaczeniu dokumentacji stricte z obszaru medycyny, który Cię interesuje. Czy to kardiologia, neurologia, czy pediatria – specjalistyczna wiedza w połączeniu z praktyką w danej dziedzinie znacznie ograniczą ryzyko tego, że tłumaczenie będzie nie tylko nieprecyzyjne, ale i nieadekwatne do specyfiki medycznej.

Tłumaczenia prawne / prawnicze

Tekst prawny a tekst prawniczy

Zrozumienie różnicy między tekstami prawnymi a prawniczymi jest fundamentem dobrej praktyki tłumaczeniowej. Teksty prawne to oficjalne dokumenty ustawodawcze (np. ustawy, rozporządzenia), natomiast teksty prawnicze obejmują szeroki zakres innych materiałów wykorzystywanych w praktyce prawniczej, jak artykuły o tematyce prawniczej, analizy prawnicze itp. Znajomość kontekstu i precyzyjne rozgraniczenie obu typów tekstu są niezbędne do zachowania ich wierności i prawidłowego zastosowania.

Każdy przecinek liczy się

W tłumaczeniach tekstów prawniczych istotną rolę odgrywają detale, nawet takie jak miejsce wstawienia przecinka. Dlatego tłumacze pracujący nad tekstami prawnymi i prawniczymi powinni zwrócić szczególną uwagą na interpunkcję, by zapobiec potencjalnym sporom wynikającym z niejednoznaczności przetłumaczonego tekstu.

Sprawiedliwość w słowach

Podobnie jak w medycynie, tak i w prawie każde słowo ma znaczenie. Dokumenty prawne, umowy, orzeczenia sądowe czy patenty wymagają głębokiego zrozumienia terminologii. Błąd w tłumaczeniu może doprowadzić do pomyłek, nieporozumień między stronami, a nawet niesprawiedliwych wyroków. Jakość tłumaczeń prawniczych to fundament, na którym opiera się zaufanie do systemu prawnego.

Tłumaczenie przysięgłe

Niektóre dokumenty wymagają tłumaczenia przysięgłego (uwierzytelnionego) z uwagi na wymogi prawne. Są to np.: akty stanu cywilnego, akta notarialne, pisma sądowe, dokumenty ubezpieczeniowe, dokumenty rejestracyjne samochodów, umowy. Niezależnie od formy, najważniejsza jest rzetelność tłumaczenia. Tłumacze przysięgli są zobowiązani do zachowania najwyższych standardów pracy.

Czy tłumacz tekstów prawnych / prawniczych musi być prawnikiem?

Idealna sytuacja zakłada, że tłumacz tekstów prawnych i prawniczych jest zarazem prawnikiem. Rzeczywistość często wygląda jednak zgoła inaczej. Wiedza prawnicza – inaczej niż wiedza językowa – nie jest obowiązkowa dla tłumaczy przysięgłych. Niemniej, specjalistyczna wiedza w danej dziedzinie prawa może znacznie podnieść jakość tłumaczenia.

 

Wybierz profesjonalizm

Gdy staniesz przed koniecznością przetłumaczenia dokumentu medycznego albo tekstu prawniczego, zwróć się do profesjonalnego dostawcy usług tłumaczeniowych. Dzięki współpracy z Biurem Tłumaczeń ERGO, stworzonym przez zespół tłumaczy specjalizujących się w różnych dziedzinach, masz szansę na rzetelny przekład. Nasze biuro tłumaczeń to gwarancja tego, że Twój dokument zostanie potraktowany z należytą uwagą i dokładnością.

 

#ergo #tłumaczenia #medycyna